Ribe BTKs bestyrelse m.v.

 

  Formand  Thomas Andersen, Mobil 29669878, thomas_lautrup_andersen@hotmail.com

                    

    Kasserer Jørn Foged, Mobil 21603644, jfoged@hotmail.com

 

   Sekretær Henrik Højslet, Mobil 40572382 hh@sherlock.dk

 

       Knud Andersen, Mobil 60939954 Knud.ribebtk@gmail.com

 

 Peter Aakjær Nielsen Mobil 20643252 peteraakjar@hotmail.com

Suppleantposten er pt vacant.

 

 Udvalg m.v.:

Træning/turneringshold ungdom                     Lauge Foged

Træning/turneringshold senior:                       Thomas Andersen

Træning/turneringshold pensionister:            Peter Aakjær Nielsen

Stævner/udlands ture:                                      Knud Andersen

Materiale/klubfaciliteter:                                   Peter Aakjær

Kvickly cup:                                                        Knud Andersen- Thomas Andersen-Jørn Foged 

Rekrutteringsudvalg:                                         Thomas Andersen-  Henrik Højslet

Klubmesterskab:                                                 Knud Andersen-  Thomas Andersen

Sponsor/ fonde:                                                   Henrik Højslet- Peter Aakjær

Nyhedsformidling/ Hjemmeside:                         Jytte Tobiasen, Mobil 20356737, ponijyto@gmail.com

Medlems registrering:                                         Jørn Foged

Sociale arrangementer:                                       Thomas Andersen

Ungdomskoordinator                                            Henrik Højslet

                                

                                

                                 

 

© 2005 - Ribe BTK